Navigace

Obsah

2017:

Obec Bartošovice souladu s ustanovením § 3 odst. 4 (zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu), § 11 odst. 4 (zveřejnění schváleného rozpočtu obce včetně schválených rozpočtových opatření) a § 17 odst. 8 (zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění zveřejňuje na svých internetových stránkách:

  • schválený rozpočet obce Bartošovice na rok 2017 včetně všech jeho rozpočtových změn schválených v průběhu roku 2017,
  • schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Bartošovice na léta 2017-2021,
  • schválený závěrečný účet obce Bartošovice za rok 2016.

Všechny výše uvedené dokumenty jsou zveřejněny rovněž na elektronické úřední desce. 

V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici na Obecním úřadě v Bartošovicích v úředních hodinách v kanceláři účetního obce.

 

Výše uvedené dokumenty ke stažení zde:

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2017-2021

Schválený rozpočet obce na rok 2017

Rozpočtové opatření č. 1/2017

Rozpočtové opatření č. 2/2017

Rozpočtové opatření č. 3/2017

Rozpočet Bartošovice

sestaveno ke dni 31. 12. 2016
Schválený rozpočet25 128 800 Kč
Upravený rozpočet32 007 800 Kč
Skutečné plnění31 817 668 Kč
Plnění99,41 %
Schválený rozpočet31 128 800 Kč
Upravený rozpočet30 254 700 Kč
Skutečné čerpání30 240 734 Kč
Čerpání99,95 %