Navigace

Obsah

Hlášení rozhlasu

Zprávy

změna termínu vyplácení důchodu

Pošta Bartošovice oznamuje, že z důvodu Velikonočních svátků se posouvají výplatní termíny důchodu, a to takto: důchody se splatností 10tého budou vypláceny již ve čtvrtek 9. dubna a důchody se splatností 12tého budou vypláceny v úterý 14. dubna 2020


celý text

ostatní | 8. 4. 2020 | Autor:

prodej drůběže

Studénka Drůbež bude prodávat ve čtvrtek 9. dubna 2020 v době od 9,15 do půl desáté na parkovišti u obecního úřadu: kuřice různých barev, chovné kohouty, husy, husokačeny, káčata, krmné směsi a vitamíny celý text

ostatní | 8. 4. 2020 | Autor:

platby stočného

V průběhu příštího týdne obdrží domácnosti fakturu za stočné do svých poštovních schránek. Obracíme se na občany, aby pokud možno fakturu zaplatili bezhotovostně na číslo účtu, které je uvedeno ve faktuře a co nejvíce omezili osobní návštěvu na obecním úřadě. Pokud tuto možnost nemáte, prosím využijte omezeného provozu obecního úřadu a to pondělí v době od 7 do 10 hodin a středa od 13 do 16 hodin. Děkujeme. celý text

ostatní | 3. 4. 2020 | Autor:

dočasné uzavření sběrného dvora

Obecní úřad oznamuje občanům, že z důvodu nařízení vlády není možno v současné epidemiologické situaci odkládat žádný odpad, z tohoto důvodu bude sběrný dvůr na Lapači až do odvolání uzavřen. celý text

ostatní | 1. 4. 2020 | Autor:

Informace finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj

Za účelem zabránění shromažďování osob ve frontách při předávání daňových přiznání na podatelnách finančního úřadu (v omezených úředních hodinách) , a tím i za účelem zabránění šíření nákazy COVID-19 ve skupinách osob zveřejňujeme informaci Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj :

Občané, kteří jsou zvyklí podávat přiznání v papírové podobě, mohou své přiznání k dani z příjmů fyzických osob vložit do obálky, opatřit poštovní známkou a vhodit do poštovní schránky nebo obálku s přiznáním vložit do některého ze sběrných boxů, umístěných na 14 pracovištích finančního úřadu v kraji , a to v pracov-ních dnech od 8:00 do 17:00 hodin. Na územním pracovišti v Novém Jičíně jsou sběrné boxy v pracovních dnech přístupné NON STOP.
Sběrný box je v pracovních dnech vybírán denně. Podání jsou po vynětí z boxu označena podacím razítkem s datem jejich vynětí. Daňovému subjektu nebo jeho zástupci je doručení podání (vynětí z boxu) potvrzeno SMS zprávou odeslanou na telefonní číslo uvedené daňovým subjektem v daňovém přiznání. Úplnost listin doporučujeme zajistit obálkou nebo složkou. Daňové přiznání však není nutno osobně odevzdat na finančním úřadě, je možno jej zaslat poštou nebo elektronicky přes www.daneelektronicky.cz

celý text

ostatní | 27. 3. 2020 | Autor:

Hlášení 25.března 2020

Žádáme občany, kteří by měli zájem využívat opět služby školní restaurace v zámku a to pouze k vyzvedávání obědů, aby nám svůj zájem nahlásili na obecní úřad během dnešního dne, nejpozději však do zítřka. Obědy nebudou vydávány do jídlonosičů, ale do termoboxů, které zajistí školní restaurace. V případě dostatečného počtu zájemců by byl provoz školní restaurace obnoven od pondělí 30. března 2020.

Na základě stanoviska Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID – 19 a sdělení Ministerstva životního prostředí sdělujeme, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do popelnic se směsným komunálním odpadem.
Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

Senioři, kteří doposud nemají roušky, mají možnost o jejich doručení požádat na obecním úřadě na tel. č. 556 758 692.

Opatření k zákazu shromažďování se týká i žáků základních a středních škol, kteří toto opatření opakovaně porušují. V případě, že se situace bude opakovat, budeme nuceni celou záležitost řešit s Policií ČR.

Prosíme všechny občany, aby dodržovali veškerá nařízení, která jsou vydána v souvislosti s koronavirovou nákazou. Noste roušky, zbytečně nevycházejte, navštěvujte se pouze v nejnutnějších případech. Stále platí nabídka obce pro občany starší 70 let. Pokud budete potřebovat nakoupit potraviny, drogerii, popř. zajistit léky volejte na tel. č. 556 758 692, popř. mobil starostky 728 676 542. Tel. číslo na obecní úřad je uvedeno i v kalendáři, který jste obdrželi.


Buďme ohleduplní vůči sobě i druhým. Děkujeme vám.
celý text

ostatní | 25. 3. 2020 | Autor: