Navigace

Obsah

Znak a prapor obce Bartošovice

Obecní znak

Symbolika dvou zkřížených figur spočívá v odkazu na zasvěcení bartošovického kostela sv. Petru a Pavlu, patronům obce. Sv. Petra zastupuje jeho typický atribut klíč, sv. Pavel je reprezentován mečem. Počet dvou přeložených figur zároveň vystihuje počet dvou integrovaných obcí, Bartošovic a Hukovic. Tzv. heroldská, neboli geometrickým dělením štítu vzniklá figura čtyř snížených hrotů je převzata z erbu rodiny Malabailů z Canalu. Stříbrnočervená kombinace připomíná erb další významné bartošovické vrchnosti a také historickou moravskou zemskou příslušnost obce.

Prapor obce

Červený list s kosmo položeným bílým mečem hrotem nahoru šikmo přeloženým bílým klíčem zuby dolů. Ve vlající části bílý svislý pruh široký 1/2 délky listu se čtyřmi trojúhelníkovitými zuby sahajícími do poslední čtvrtiny listu.

Stránka

  • 1

Znak obce

Znak obce


Stránka

  • 1