Navigace

Obsah

Avízo: CHODNÍKOVÉ TĚLESO HUKOVICE, PODÉL SILNICE III/46428 VČ. AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Typ: ostatní
Avízo

Avízo: „CHODNÍKOVÉ TĚLESO HUKOVICE, PODÉL SILNICE III/46428 VČ. AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY“

 

Oznámení projekčního záměru v obci Bartošovice, místní části Hukovice

Projekt s názvem „Chodníkové těleso Hukovice, podél silnice III/46428, vč. autobusové zastávky je předkládán pro financování   z Integrovaného regionálního operačního programu, na základě 1. výzvy MAS Regionu Poodří z.s. – opatření 3.3.  Zajištění  bezpečné a udržitelné dopravy , č. výzvy  ŘO IROP č. 53

 

Projekt řeší výstavbu chodníkového tělesa podél silnice III/46428, vč autobusové zastávky v obci Bartošovice, místní části Hukovice.

Stavební objekty:

Úsek A – chodníkové těleso dl. 471,70 m

Úsek B – chodníkové těleso dl 94,00 m

Úsek C – chodníkové těleso dl 521,50 m

Úsek D chodníkové těleso dl. 41,50 m

Chodníkové těleso je navrženo v šířce 1500 mm, od komunikace je odděleno obrubníkem, který bude osazen do betonového lože s boční betonovou opěrou a zaspárován cementovou maltou.

V místě, kde je výškový rozdíl komunikace i svahů vyšší než 0,5 m projektant navrhuje podepření svahů palisádami.

Zastávka autobusů, přechody pro chodce

Autobusový záliv v úseku A se nachází ve staničení 98,00 – 110,00

Přechod pro chodce se nachází ve staničení 143,25 m

Autobusový záliv v úseku B se nachází ve staničení 53,8 – 65,8 m

Autobusový záliv v úseku C se nachází ve staničení 171,50 – 183,50

Přechod pro chodce je ve staničení 203,70 m v úseku C.

Chodníkové těleso je oboustranně doplněno zálivem pro autobusy. Autobusový záliv je oddělen od jízdního pruhu stávajícím čtyř řádkem, který bude plnit funkci odvodnění komunikace.

Autobusové ostrůvky pro místo nástupu pro cestující budou rozšířeny na 2m a budou doplněny kontrastním i signálním pásem.

Pohyb chodců mezi autobusovými zastávkami je řešen osvětleným přechodem šířky 3m.

Nasvětlení přechodů bude provedeno 2LED svítidly určenými pro osvětlení přechodů pro chodce na komunikacích.


Vytvořeno: 19. 5. 2017
Poslední aktualizace: 1. 11. 2017 23:10
Autor: