Navigace

Obsah


Veřejné vyhlášky

Pronájem majetku

Rozpočet a rozpočtová opatření obce Bartošovice

Výběrová řízení - personální

Veřejnoprávní smlouvy obce Bartošovice

Členství obce v dobrovolných svazcích obcí

Komplexní pozemkové úpravy

dražební vyhlášky

Zásady zpracování osobních údajů

Volby

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí

Koronavirus