Navigace

Obsah


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Směna majetku

Veřejné vyhlášky

Rozpočet a rozpočtová opatření obce Bartošovice

Závěrečný účet obce Bartošovice

Veřejnoprávní smlouvy obce Bartošovice

Členství obce v dobrovolných svazcích obcí

Komplexní pozemkové úpravy

dražební vyhlášky

Zásady zpracování osobních údajů

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí

Koronavirus

Ztráty a nálezy