Navigace

Obsah


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Prodej majetku

Veřejné vyhlášky

Rozpočet a rozpočtová opatření obce Bartošovice

Ostatní dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 19.09.2019 30.11.2019
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Závěrečný účet obce Bartošovice

Veřejnoprávní smlouvy obce Bartošovice

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 3-2019 11.11.2019 11.11.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.2-2019 07.10.2019 07.10.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Bartošovice č. 1-2019 27.05.2019 27.05.2022
Uzavřená veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bartošovice č. 1-2019, která byla uzavřena s příjemcem dotace Komunitní škola Bartošovice, z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.1-2019 22.03.2019 22.03.2022
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bartošovice č. 1-2018 24.09.2018 24.09.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Bartošovice č. 1-2018 28.06.2018 28.06.2021
Veřejnoprávní smlouva na jejímž základě budou vykonávat orgány města Nový Jičín pro orgány obce Bartošovice přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků 28.02.2018
Veřejnoprávní smlouva na jejímž základě budou vykonávat orgány města Nový Jičín pro orgány obce Bartošovice přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků
Dodatek č. k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Bartošovice č. 1/2017 08.12.2017 08.12.2020
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 2-2016 ze dne 18.9.2017 29.09.2017 01.10.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bartošovice č. 1-2017 17.05.2017 18.05.2020

Střednědobý výhled rozpočtu obce Bartošovice

Členství obce v dobrovolných svazcích obcí

Komplexní pozemkové úpravy

Zásady zpracování osobních údajů