Navigace

Obsah


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Směna majetku

Veřejné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
VV - Návrh opatření obecné povahy 22.05.2020 08.06.2020
VV - Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí
OOP Ministerstva zemědělství 06.04.2020 31.12.2022
OOP Ministerstva zemědělství, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 29. odst.1, §31 odst.6, §32 odst.1 a §33 odst.1 až 3 lesního zákona
Opatření obecné povahy 09.12.2019 31.12.2022
Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství ze dne 3.4.2019
Opatření obecné povahy - pravidla pro zalesňování lesních pozemků 02.09.2019 31.12.2022
Opatření obecné povahy - pravidla pro zalesňování lesních pozemků,
Opatření obecné povahy - opatření odchylné od ustanovení lesního zákona E 04.04.2019 31.12.2022
Opatření obecné povahy - opatření odchylné od ustanovení lesního zákona

Rozpočet a rozpočtová opatření obce Bartošovice

Výběrová řízení - personální

Závěrečný účet obce Bartošovice

Veřejnoprávní smlouvy obce Bartošovice

Členství obce v dobrovolných svazcích obcí

Komplexní pozemkové úpravy

dražební vyhlášky

Zásady zpracování osobních údajů

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí

Koronavirus

Ztráty a nálezy