Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: 46

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2-2019

Obec Bartošovice souladu s ustanovením § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění zveřejňuje na svých internetových stránkách schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 2-2019, které bylo schváleno na 12. schůzi rady obce Bartošovice konaném dne 24. dubna 2019.

Elektronická podoba dokumentu je zveřejněna na www stránkách obce Bartošovice, odkaz „Rozpočet“ (http://www.bartosovice.cz/rozpocet/). V listinné podobě je tento dokument k dispozici na Obecním úřadě v Bartošovicích v úředních hodinách v kanceláři účetního obce.

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1-2019 ve formátu pdf je možné stáhnout zde.

Vyvěšeno: 13. 5. 2019

Zodpovídá: Ing. Ján Varga

Zpět