Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: 95

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí (půjček) na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech

Dne 20. listopadu 2019 byl usnesením zastupitelstva obce Bartošovice schválen Program pro poskytování návratných finančních výpomocí (půjček) na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech. Všichni, kteří si podali žádost o dotaci na výměnu nevyhovujícího kotle na Moravskoslezský kraj v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva, mohou od 2. ledna 2019 požádat obec o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování této výměny.

Program a přílohy jsou ke stažení zde:

- Program pro poskytování návratných finančních výpomocí

- Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci

- Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

- Příloha č. 3 - Čestné prohlášení

- Příloha č. 4 - Vyúčtování návratné finanční výpomoci

Vyvěšeno: 27. 11. 2019

Datum sejmutí: 31. 12. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět