Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: 31

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"  uzavřená mezi obcí Bartošovice a panem Marcelem Vavříkem na předfinancování výměny nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za moderní zdroj tepla vytápění splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu životní prostředí ke stažení zde.

Veřejnoprávní smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění.

Vyvěšeno: 2. 4. 2020

Datum sejmutí: 2. 4. 2023

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět