Navigace

Obsah

Podklady k 10. jednání zastupitelstva obce Bartošovice, které proběhne dne 10. června 2020 od 17:30 na zámku v Bartošovicích:

- Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019

- Návrh obecně závazné vyhlášky obce Bartošovice č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

- Návrh obecně závazné vyhlášky obce Bartošovice č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (po drobných připomínkách MVČR)

- Rozbory hospodaření obce Bartošovice k 31.5.2020

- Směna pozemků 

- Návrh rozpočtového opatření č. 4-2020