Navigace

Obsah

DOKUMENTY K PROJEDNÁNÍ NA 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:

Účetní závěrka obce Bartošovice sestavená k 31.12.2018:

  1. Výkaz zisků a ztráty sestavený k 31. 12. 2018 ze dne 6.2.2019

  1. Rozvaha sestavená k 31. 12. 2018 ze dne 6.2.2019

  1. Příloha k účetní závěrce sestavená k 31. 12. 2018 ze dne 6.2.2019

  1. Inventarizační zpráva o průběhu inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2018 ze dne 30.1.2019

  1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bartošovice za rok 2018 ze dne 13.2.2019 (KÚMSK)

  1. Zpráva o výsledku finančních kontrol za rok 2018 ze dne 13. 2. 2019

  1. Závěrečný protokol o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného ze dne 4.12.2018 

 

Rozbory hospodaření obce Bartošovice k 31.12.2018:

  1. Výkaz FIN2-12M sestavený k 31.12.2018

  2. Rozbory hospodaření k 31.12.2018