Navigace

Obsah

Přehled územně plánovací dokumentace obce Bartošovice

Nabytí územního plánu 8.1.2018 pod č.j. 1499/2017/Kr

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

 

Opatření obecné povahy, jehož nedílnou součástí jsou tyto přílohy:

I. Územní plán Bartošovice

 

II. Odůvodnění územního plánu Bartošovice

 

III. Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území