Navigace

Obsah

Vzdělání je souhrn znalostí, které získáváme pomocí vzdělávání, výuky a studia specifických vědomostí.

Původ slova vzdělání - „edukace“ odkrývá 1 teorii její funkce: latinské slovo educare pochází z kořenů znamenajících „vedení ven“ nebo „vedení vpřed“ s možnými implikacemi vývoje vrozených schopností a rozšíření horizontů.

Vzdělávání jednotlivce začíná po narození a pokračuje během života.

Vzdělání existuje po většinu lidské historie.

Zjednodušeně řečeno, vzdělání je vyučování myšlenek, dovedností, principů...