Navigace

Obsah


Prodej majetku

Směna majetku

Veřejné vyhlášky

Rozpočet a rozpočtová opatření obce Bartošovice

Ostatní dokumenty

Závěrečný účet obce Bartošovice

Veřejnoprávní smlouvy obce Bartošovice

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Veřejnoprávní smlouva na jejímž základě budou vykonávat orgány města Nový Jičín pro orgány obce Bartošovice přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků28.02.2018
Veřejnoprávní smlouva na jejímž základě budou vykonávat orgány města Nový Jičín pro orgány obce Bartošovice přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků
Dodatek č.  k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Bartošovice č. 1/201708.12.201708.12.2020
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 2-2016 ze dne 18.9.201729.09.201701.10.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bartošovice č. 1-201717.05.201718.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.1/201607.09.201609.09.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.1/2016
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací30.03.201631.12.2018
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikac
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Bartošovice č. 1-201624.03.201624.03.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Bartošovice č. 1-2016 ze dne 16. března 2016, uzavřená s příjemcem dotace FK Bartošovice, z.s.

Střednědobý výhled rozpočtu obce Bartošovice

Členství obce v dobrovolných svazcích obcí

Komplexní pozemkové úpravy