Navigace

Obsah

Obec Bartošovice souladu s ustanovením § 3 odst. 4 (zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu), § 11 odst. 4 (zveřejnění schváleného rozpočtu obce včetně schválených rozpočtových opatření) a § 17 odst. 8 (zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění zveřejňuje na svých internetových stránkách:

  • schválené rozpočty obce Bartošovice včetně všech jejich rozpočtových změn,
  • schválené střednědobé výhledy rozpočtu obce Bartošovice,
  • schválené závěrečné účty obce Bartošovice.

V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici na Obecním úřadě v Bartošovicích v úředních hodinách v kanceláři účetního obce.

Rozpočet Bartošovice

Daňové
66,12 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 26 137 000 Kč
Upravený rozpočet 27 726 400 Kč
Skutečné plnění 27 687 677 Kč
Plnění 99,86 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 11 900 000 12 257 900 12 257 854 100,00
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 5 400 000 6 297 100 6 297 072 100,00
Daň z příjmů práv. osob 5 100 000 5 445 600 5 445 581 100,00
Daň z nemovitých věcí 1 800 000 1 850 000 1 818 685 98,31
Daň z příjmů práv. osob za obce 950 000 816 900 816 810 99,99
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 510 000 584 700 584 687 100,00
Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 190 000 150 000 146 832 97,89
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 150 000 173 400 173 332 99,96
Správní poplatky 70 000 68 000 67 085 98,65
Poplatek ze psů 44 000 44 000 41 647 94,65
Poplatek za provoz systému KO 10 000 300 250 83,33
Poplatek ze užívání veř. prostr. 8 000 6 000 5 489 91,48
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 5 000 32 400 32 352 99,85
Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 0 100 1 1,00
Celkem 26 137 000 27 726 400 27 687 677 99,86
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Bartošovice na léta 2020 - 2024 Staženo: 83x | 02.12.2019

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Bartošovice na léta 2019-2023 Staženo: 228x | 04.01.2019

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2020 v plném rozsahu Staženo: 68x | 02.12.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet obce na rok 2019 Staženo: 269x | 04.01.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 8-2019 Staženo: 73x | 09.12.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 7-2019 Staženo: 62x | 05.12.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 6-2019 Staženo: 82x | 04.11.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 5-2019 Staženo: 88x | 25.09.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 4-2019 Staženo: 116x | 07.08.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 3-2019 Staženo: 103x | 17.06.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 2-2019 Staženo: 145x | 13.05.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 1-2019 Staženo: 159x | 20.03.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 10-2018 Staženo: 181x | 21.01.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 9-2018 Staženo: 208x | 04.01.2019

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice za rok 2018 Staženo: 137x | 20.05.2019

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet obce Bartošovice za rok 2018 Staženo: 125x | 17.06.2019