Navigace

Obsah

Obec Bartošovice souladu s ustanovením § 3 odst. 4 (zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu), § 11 odst. 4 (zveřejnění schváleného rozpočtu obce včetně schválených rozpočtových opatření) a § 17 odst. 8 (zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění zveřejňuje na svých internetových stránkách:

  • schválené rozpočty obce Bartošovice včetně všech jejich rozpočtových změn,
  • schválené střednědobé výhledy rozpočtu obce Bartošovice,
  • schválené závěrečné účty obce Bartošovice.

V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici na Obecním úřadě v Bartošovicích v úředních hodinách v kanceláři účetního obce.

Rozpočet Bartošovice

Daňové
65,37 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 26 137 000 Kč
Upravený rozpočet 26 278 900 Kč
Skutečné plnění 17 758 893 Kč
Plnění 67,58 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 11 900 000 11 900 000 7 896 098 66,35
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 5 400 000 5 600 000 4 080 598 72,87
Daň z příjmů práv. osob 5 100 000 5 100 000 3 485 494 68,34
Daň z nemovitých věcí 1 800 000 1 850 000 808 607 43,71
Daň z příjmů práv. osob za obce 950 000 816 900 816 810 99,99
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 510 000 510 000 374 930 73,52
Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 190 000 140 000 106 782 76,27
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 150 000 150 000 75 367 50,24
Správní poplatky 70 000 70 000 52 035 74,34
Poplatek ze psů 44 000 44 000 34 307 77,97
Poplatek za provoz systému KO 10 000 10 000 250 2,50
Poplatek ze užívání veř. prostr. 8 000 8 000 3 639 45,49
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 5 000 30 000 23 976 79,92
Dílčí daň z technických her 0 50 000 0 0,00
Celkem 26 137 000 26 278 900 17 758 893 67,58
sestaveno ke dni 31. 8. 2019

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Bartošovice na léta 2019-2023 Staženo: 137x | 04.01.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet obce na rok 2019 Staženo: 179x | 04.01.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 5-2019 Staženo: 11x | 25.09.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 4-2019 Staženo: 36x | 07.08.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 3-2019 Staženo: 43x | 17.06.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 2-2019 Staženo: 57x | 13.05.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 1-2019 Staženo: 77x | 20.03.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 10-2018 Staženo: 102x | 21.01.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 9-2018 Staženo: 123x | 04.01.2019

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice za rok 2018 Staženo: 68x | 20.05.2019

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet obce Bartošovice za rok 2018 Staženo: 44x | 17.06.2019