Navigace

Obsah

Obec Bartošovice souladu s ustanovením § 3 odst. 4 (zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu), § 11 odst. 4 (zveřejnění schváleného rozpočtu obce včetně schválených rozpočtových opatření) a § 17 odst. 8 (zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění zveřejňuje na svých internetových stránkách:

  • schválené rozpočty obce Bartošovice včetně všech jejich rozpočtových změn,
  • schválené střednědobé výhledy rozpočtu obce Bartošovice,
  • schválené závěrečné účty obce Bartošovice.

V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici na Obecním úřadě v Bartošovicích v úředních hodinách v kanceláři účetního obce.

Rozpočet Bartošovice

Nedaňové
24,39 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 8 880 800 Kč
Upravený rozpočet 10 454 500 Kč
Skutečné plnění 10 212 861 Kč
Plnění 97,69 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 520 900 5 801 200 5 606 302 96,64
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí 1 505 100 1 448 800 1 414 022 97,60
Příjmy z prodeje zboží 1 320 000 1 578 500 1 574 716 99,76
Příjmy z pronájmu pozemků 222 000 242 300 242 117 99,92
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 173 800 568 500 563 650 99,15
Příjmy z pronájmu movitých věcí 97 200 123 900 123 629 99,78
Příjmy z podílů na zisku a dividend 16 500 4 500 4 499 99,98
Splátky půjč.p. od podn. subj. - FO 12 000 4 000 1 500 37,50
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000 3 100 3 025 97,58
Příjmy z úroků 2 300 2 800 2 675 95,54
Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 1 000 2 600 2 600 100,00
Splátky půjč.p od obec. prosp. a pod. s. 0 47 900 47 872 99,94
Splátky půjč.p. od přísp. organizací 0 600 000 600 000 100,00
Sankční platby př. od jiných subjektů 0 26 400 26 254 99,45
Celkem 8 880 800 10 454 500 10 212 861 97,69
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Bartošovice na léta 2020 - 2024 Staženo: 61x | 02.12.2019

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Bartošovice na léta 2019-2023 Staženo: 206x | 04.01.2019

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2020 v plném rozsahu Staženo: 47x | 02.12.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet obce na rok 2019 Staženo: 245x | 04.01.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 8-2019 Staženo: 46x | 09.12.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 7-2019 Staženo: 48x | 05.12.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 6-2019 Staženo: 53x | 04.11.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 5-2019 Staženo: 68x | 25.09.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 4-2019 Staženo: 90x | 07.08.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 3-2019 Staženo: 88x | 17.06.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 2-2019 Staženo: 121x | 13.05.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 1-2019 Staženo: 135x | 20.03.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 10-2018 Staženo: 156x | 21.01.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 9-2018 Staženo: 189x | 04.01.2019

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice za rok 2018 Staženo: 120x | 20.05.2019

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet obce Bartošovice za rok 2018 Staženo: 102x | 17.06.2019