Navigace

Obsah

Obec Bartošovice souladu s ustanovením § 3 odst. 4 (zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu), § 11 odst. 4 (zveřejnění schváleného rozpočtu obce včetně schválených rozpočtových opatření) a § 17 odst. 8 (zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění zveřejňuje na svých internetových stránkách:

  • schválené rozpočty obce Bartošovice včetně všech jejich rozpočtových změn,
  • schválené střednědobé výhledy rozpočtu obce Bartošovice,
  • schválené závěrečné účty obce Bartošovice.

V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici na Obecním úřadě v Bartošovicích v úředních hodinách v kanceláři účetního obce.

Rozpočet Bartošovice

Nedaňové
25,74 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 8 880 800 Kč
Upravený rozpočet 9 851 600 Kč
Skutečné plnění 6 992 868 Kč
Plnění 70,98 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 520 900 5 429 600 3 728 729 68,67
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí 1 505 100 1 505 100 905 892 60,19
Příjmy z prodeje zboží 1 320 000 1 382 100 1 098 768 79,50
Příjmy z pronájmu pozemků 222 000 222 000 39 000 17,57
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 173 800 550 500 506 201 91,95
Příjmy z pronájmu movitých věcí 97 200 102 200 77 371 75,71
Příjmy z podílů na zisku a dividend 16 500 16 500 4 499 27,27
Splátky půjč.p. od podn. subj. - FO 12 000 12 000 1 500 12,50
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000 5 500 3 025 55,00
Příjmy z úroků 2 300 2 500 1 530 61,20
Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 1 000 1 500 100 6,67
Splátky půjč.p. od přísp. organizací 0 600 000 600 000 100,00
Sankční platby př. od jiných subjektů 0 22 100 26 253 118,79
Celkem 8 880 800 9 851 600 6 992 868 70,98
sestaveno ke dni 31. 8. 2019

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Bartošovice na léta 2019-2023 Staženo: 140x | 04.01.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet obce na rok 2019 Staženo: 183x | 04.01.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 5-2019 Staženo: 13x | 25.09.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 4-2019 Staženo: 38x | 07.08.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 3-2019 Staženo: 45x | 17.06.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 2-2019 Staženo: 59x | 13.05.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 1-2019 Staženo: 79x | 20.03.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 10-2018 Staženo: 104x | 21.01.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 9-2018 Staženo: 125x | 04.01.2019

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice za rok 2018 Staženo: 70x | 20.05.2019

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet obce Bartošovice za rok 2018 Staženo: 47x | 17.06.2019