Navigace

Obsah

Obec Bartošovice souladu s ustanovením § 3 odst. 4 (zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu), § 11 odst. 4 (zveřejnění schváleného rozpočtu obce včetně schválených rozpočtových opatření) a § 17 odst. 8 (zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění zveřejňuje na svých internetových stránkách:

  • schválené rozpočty obce Bartošovice včetně všech jejich rozpočtových změn,
  • schválené střednědobé výhledy rozpočtu obce Bartošovice,
  • schválené závěrečné účty obce Bartošovice.

V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici na Obecním úřadě v Bartošovicích v úředních hodinách v kanceláři účetního obce.

Rozpočet Bartošovice

Finanční transfery
8,81 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 938 000 Kč
Upravený rozpočet 5 225 800 Kč
Skutečné plnění 2 394 710 Kč
Plnění 45,82 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 740 000 762 100 508 067 66,67
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 150 000 4 212 500 1 635 443 38,82
NI. př. transf. od krajů 48 000 48 000 48 000 100,00
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 58 000 58 000 100,00
Inv. př. transfery od krajů 0 145 200 145 200 100,00
Celkem 938 000 5 225 800 2 394 710 45,82
sestaveno ke dni 31. 8. 2019

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Bartošovice na léta 2019-2023 Staženo: 140x | 04.01.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet obce na rok 2019 Staženo: 183x | 04.01.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 5-2019 Staženo: 13x | 25.09.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 4-2019 Staženo: 38x | 07.08.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 3-2019 Staženo: 45x | 17.06.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 2-2019 Staženo: 59x | 13.05.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 1-2019 Staženo: 79x | 20.03.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 10-2018 Staženo: 104x | 21.01.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 9-2018 Staženo: 125x | 04.01.2019

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice za rok 2018 Staženo: 70x | 20.05.2019

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet obce Bartošovice za rok 2018 Staženo: 47x | 17.06.2019