Navigace

Obsah

Obec Bartošovice souladu s ustanovením § 3 odst. 4 (zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu), § 11 odst. 4 (zveřejnění schváleného rozpočtu obce včetně schválených rozpočtových opatření) a § 17 odst. 8 (zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění zveřejňuje na svých internetových stránkách:

  • schválené rozpočty obce Bartošovice včetně všech jejich rozpočtových změn,
  • schválené střednědobé výhledy rozpočtu obce Bartošovice,
  • schválené závěrečné účty obce Bartošovice.

V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici na Obecním úřadě v Bartošovicích v úředních hodinách v kanceláři účetního obce.

Rozpočet Bartošovice

Finanční transfery
10,50 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 938 000 Kč
Upravený rozpočet 5 101 900 Kč
Skutečné plnění 3 650 305 Kč
Plnění 71,55 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 740 000 762 100 635 083 83,33
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 150 000 4 088 600 2 764 022 67,60
NI. př. transf. od krajů 48 000 48 000 48 000 100,00
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 58 000 58 000 100,00
Inv. př. transfery od krajů 0 145 200 145 200 100,00
Celkem 938 000 5 101 900 3 650 305 71,55
sestaveno ke dni 31. 10. 2019

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Bartošovice na léta 2020 - 2024 Staženo: 32x | 02.12.2019

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Bartošovice na léta 2019-2023 Staženo: 172x | 04.01.2019

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2020 v plném rozsahu Staženo: 22x | 02.12.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet obce na rok 2019 Staženo: 215x | 04.01.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 8-2019 Staženo: 18x | 09.12.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 7-2019 Staženo: 18x | 05.12.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 6-2019 Staženo: 29x | 04.11.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 5-2019 Staženo: 41x | 25.09.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 4-2019 Staženo: 55x | 07.08.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 3-2019 Staženo: 64x | 17.06.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 2-2019 Staženo: 82x | 13.05.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 1-2019 Staženo: 104x | 20.03.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 10-2018 Staženo: 124x | 21.01.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 9-2018 Staženo: 155x | 04.01.2019

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice za rok 2018 Staženo: 92x | 20.05.2019

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet obce Bartošovice za rok 2018 Staženo: 66x | 17.06.2019