Navigace

Obsah

Obec Bartošovice souladu s ustanovením § 3 odst. 4 (zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu), § 11 odst. 4 (zveřejnění schváleného rozpočtu obce včetně schválených rozpočtových opatření) a § 17 odst. 8 (zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění zveřejňuje na svých internetových stránkách:

  • schválené rozpočty obce Bartošovice včetně všech jejich rozpočtových změn,
  • schválené střednědobé výhledy rozpočtu obce Bartošovice,
  • schválené závěrečné účty obce Bartošovice.

V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici na Obecním úřadě v Bartošovicích v úředních hodinách v kanceláři účetního obce.

Rozpočet Bartošovice

Schválený rozpočet 40 005 800 Kč
Upravený rozpočet 47 676 500 Kč
Skutečné čerpání 33 939 459 Kč
Čerpání 71,19 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 157 300 2 472 000 2 156 060 87,22
4 373 000 4 584 700 2 734 521 59,64
4 754 000 7 874 000 944 803 12,00
1 740 000 1 090 000 215 045 19,73
6 960 000 7 805 000 6 297 788 80,69
170 000 210 000 140 695 67,00
7 700 000 11 792 200 11 718 242 99,37
510 000 600 000 240 720 40,12
5 808 000 5 472 100 4 603 881 84,13
200 000 200 000 78 340 39,17
5 633 500 5 576 500 4 809 364 86,24
40 005 800 47 676 500 33 939 459 71,19
sestaveno ke dni 31. 10. 2019

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Bartošovice na léta 2020 - 2024 Staženo: 39x | 02.12.2019

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Bartošovice na léta 2019-2023 Staženo: 181x | 04.01.2019

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2020 v plném rozsahu Staženo: 28x | 02.12.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet obce na rok 2019 Staženo: 221x | 04.01.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 8-2019 Staženo: 24x | 09.12.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 7-2019 Staženo: 27x | 05.12.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 6-2019 Staženo: 35x | 04.11.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 5-2019 Staženo: 51x | 25.09.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 4-2019 Staženo: 67x | 07.08.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 3-2019 Staženo: 69x | 17.06.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 2-2019 Staženo: 97x | 13.05.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 1-2019 Staženo: 111x | 20.03.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 10-2018 Staženo: 131x | 21.01.2019

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 9-2018 Staženo: 161x | 04.01.2019

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice za rok 2018 Staženo: 99x | 20.05.2019

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet obce Bartošovice za rok 2018 Staženo: 71x | 17.06.2019