Navigace

Obsah

Obec Bartošovice souladu s ustanovením § 3 odst. 4 (zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu), § 11 odst. 4 (zveřejnění schváleného rozpočtu obce včetně schválených rozpočtových opatření) a § 17 odst. 8 (zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění zveřejňuje na svých internetových stránkách:

  • schválené rozpočty obce Bartošovice včetně všech jejich rozpočtových změn,
  • schválené střednědobé výhledy rozpočtu obce Bartošovice,
  • schválené závěrečné účty obce Bartošovice.

V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici na Obecním úřadě v Bartošovicích v úředních hodinách v kanceláři účetního obce.

Rozpočet Bartošovice

Schválený rozpočet 56 175 700 Kč
Upravený rozpočet 58 510 600 Kč
Skutečné čerpání 5 610 909 Kč
Čerpání 9,59 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 437 300 1 977 300 25 930 1,31
6 637 000 6 957 000 818 212 11,76
10 714 000 9 364 000 120 295 1,28
8 080 000 8 178 900 97 518 1,19
7 400 000 7 760 000 1 239 397 15,97
230 000 380 000 127 476 33,55
7 800 000 8 050 000 470 171 5,84
2 100 000 2 050 000 10 846 0,53
6 016 400 5 866 400 2 024 309 34,51
200 000 200 000 0 0,00
5 561 000 7 727 000 676 755 8,76
56 175 700 58 510 600 5 610 909 9,59
sestaveno ke dni 31. 3. 2020

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Bartošovice na léta 2020-2024 Staženo: 116x | 13.01.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet obce Bartošovice na rok 2020 Staženo: 136x | 13.01.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 4-2020 Staženo: 42x | 26.06.2020

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 3-2020 Staženo: 67x | 14.05.2020

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 2-2020 Staženo: 122x | 14.04.2020

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 1-2020 Staženo: 96x | 16.03.2020

Schválené rozpočtové opatření obce Bartošovice č. 9-2019 Staženo: 121x | 13.01.2020

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice za rok 2019 Staženo: 76x | 25.05.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet obce Bartošovice za rok 2019 Staženo: 46x | 26.06.2020