Navigace

Obsah

Vítejte stránkách obce Bartošovice.

 

Publicita k projektu Doplnění systému odděleného sběru odpadu v obci Bartošovice

Kotejnery

 

chodník

 

Projekt "Chodníkové těleso Hukovice" vyřešil problém chybějící komunikace pro pěší podél komunikace III/46428 v obci Bartošovice, části obce Hukovice.

Cílem projektu bylo vybudování nového chodníkového tělesa v délce 1 128,7 metrů včetně realizace tří autobusových zálivů a dvou přechodů pro chodce včetně nasvětlení.

Realizací projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti pěších a bezbariérovému řešení pěší komunikace podél silnice, čímž se výrazně sníželo riziko střetu motorového vozidla s chodci.

Celkové náklady na vybudování chodníkového tělesa činily 6 419 373,97 Kč, z čehož způsobilé výdaje pro projekt činily 5 753 572,10 Kč.

Projekt byl podpořen z programu Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa Komunitně vedený místní rozvoj. Výše dotace činila 95% ze způsobilých výdajů, tj. 5 465 893,49 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

28. 9. 2020

ZEMĚDĚLSTVÍ V POODŘÍ

Akce v BartošovicíchZobrazit více

1. 10. 2020

ČTENÍ S POLICISTOU

Akce v BartošovicíchZobrazit více

18. 9. 2020

mimořádné opatření MZDR platné od 18.9.2020

Úřední deskaZobrazit více

16. 9. - 3. 10. 2020

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstev krajů

Úřední deskaZobrazit více

12. - 27. 9. 2020

DNY RODIN 2020

Akce v regionuZobrazit více

8. 9. 2020 - 8. 9. 2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"

Úřední deskaZobrazit více

8. 9. 2020 - 8. 9. 2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"

Úřední deskaZobrazit více

8. 9. 2020 - 8. 9. 2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" 

Úřední deskaZobrazit více

15. 10. 2020

POVÍDÁNÍ NAD KNÍŽKAMI

Akce v BartošovicíchZobrazit více

1. 9. 2020

Informace školní restaurace Scolarest

Hlášení rozhlasuZobrazit více