Obec Bartošovice
ObecBartošovice

Vzdělávání

 • Vzdělání je souhrn znalostí, které získáváme pomocí vzdělávání, výuky a studia specifických vědomostí.
 • Původ slova vzdělání - „edukace“ odkrývá 1 teorii její funkce: latinské slovo educare pochází z kořenů znamenajících „vedení ven“ nebo „vedení vpřed“ s možnými implikacemi vývoje vrozených schopností a rozšíření horizontů.
 • Vzdělávání jednotlivce začíná po narození a pokračuje během života.
 • Vzdělání existuje po většinu lidské historie.
 • Zjednodušeně řečeno, vzdělání je vyučování myšlenek, dovedností, principů...

Mateřská škola Bartošovice je příspěvkovou organizací obce Bartošovice.

Je zařazena v síti mateřských škol podporujících zdraví.

Kontakt

Mateřská škola Bartošovice čp. 14

 • 742 54  Bartošovice
 • Tel.: +420 556 758 680
 • E-mail: msbartosovice@tiscali.cz 
 • Web: www.msbartosovice.cz

Základní škola Bartošovice je příspěvkovou organizací obce Bartošovice.

Kontakt

Základní škola Bartošovice čp. 147

 • 742 54 Bartošovice
 • Tel.: +420 556 758 706
 • Email: zsbartosovice@zsbartosovice.cz 
 • Web: www.zsbartosovice.cz

Aktuality

Listopad nás pomalu ale jistě vyžene ze zahrad a večery budou dlouhé. Na nudu nebo dlouhou chvíli má knihovna řešení. Zastavte se v ní každé pondělí od tří do šesti a vyberte si z nepřeberného množství zajímavých knižních titulů. Četba je velmi příjemná a obohacující. 

V knihovně si však nemusíte jen půjčovat knihy, ale také zde lze příjemně trávit čas při některých akcích. Nabízím vám malé ohlédnutí za těmi říjnovými.  

 

Žlutý kvítek – symbol naděje 

Naše knihovna se letos zapojila do celorepublikové akce České dny proti rakovině a díky podpoře všech dobrých lidí jsme poslala na účet ligy proti rakovině 3390 Kč za 125 kusů kytiček. Děkuji všem, kteří akci podpořili, ale i těm, kteří s prodejem pomáhali.  

 

Čtení s hasičem 

Díky volnějšímu provozu v knihovnách se v úterý 12. října po roce uskutečnilo druhé Čtení s… 

Tentokrát jsme se společně s panem René Velčovským začetli do Hasičských pohádek Zuzany Pospíšilové. Poslouchalo 13 dětí ve věku 4 – 12 let a 5 rodičů či prarodičů, kteří děti do knihovny doprovodili. Pan Velčovský četl dětem pohádku o Zvědavé jiskřičce a Kočce zachránkyni. Děti dávaly bedlivý pozor a na všechny otázky k textu znaly odpovědi. Dokázaly také domýšlet důsledky nevhodného zacházení s ohněm a správně roztřídily i karty s hořlavými a nehořlavými látkami, probíhala u toho i velice živá diskuze, co by případně mohlo hořet, kdyby to bylo z jiného materiálu. Dostalo se i na zvídavé otázky, které se týkaly práce hasičů. Pan Velčovský na všechno velice klidně a odborně odpovídal a uváděl na pravou míru i některé předsudky či dohady o práci hasičů.  

Rodiče si v klidu mohli vypít čaj nebo kávu a děti byly za svou pozornost a aktivní přístup oceněny záložkou knihovny a bonbóny. Některé si nakonec ještě vybraly omalovánku s hasičskou tématikou.  

Akce se nesla ve velmi příjemné atmosféře a paní knihovnice pozvala děti i rodiče na listopadové pokračování cyklu Čtení s … 

 

Knihovnické lekce 

Ve spolupráci s učiteli ZŠ proběhly v říjnu v knihovně také dvě knihovnické lekce pro žáky školy.  

V pátek 15. října se za pejskem a kočičkou Josefa Čapka vydali v doprovodu Ivety Bárové druháci a společně myli podlahu. Pohádka měla dětem přiblížit nejen dílo významného malíře, ale také jim připomenout jejich aktivní zapojení při úklidu domácnosti. Děti se při těchto aktivitách učí pozornosti, porozumění čtenému textu, dedukci, spolupráci ve skupině, seznamují se s novými metodami práce s textem. Paní knihovnice dětem pohádku částečně četla, částečně hrála a samozřejmě zapojila děti i do samotného děje dotazy i plněním důležitých rolí. V závěru ověřil pracovní list, zda děti opravdu pozorně poslouchaly a za odměnu si každý odnesl samolepku zvířete a rozvrh s malou násobilkou. 

Pro velký úspěch budeme s druháky během školního roku ze stejné knížky ještě péct dort a pečovat o ztracenou panenku.  

Ve stejný den, ale až poslední hodinu výuky přišli do knihovny žáci 5. ročníku s paní učitelkou Lenkou Rigo a asistentkou Markétou Kozákovou. Páťáci se sice rovněž zabývali pohádkami, ale už jako studenti literárního žánru. Nejprve vedli s paní knihovnicí motivační rozhovor a bavili se o jejich nejoblíbenějších pohádkách z dětství a jejich autorech. Pak se zamýšleli nad stářím jednotlivých pohádek a prvním poznatkem, ke kterému došli, bylo rozlišení pohádky lidové a umělé. Představili si naše nejznámější sběratele lidových pohádek a také známé autory pohádek umělých, včetně těch současných. Pak si ve skupinách lámali hlavy nad tím, jaké jsou základní znaky pohádky. Všechny skupiny byly velmi pracovité, a tak si na konci lekce vytvořily dohromady zápis k literárnímu útvaru pohádka. Na závěr jim paní knihovnice přečetla jednu méně známou pohádku Boženy Němcové Zlatý vrch, na níž si ověřili platnost svých studijních závěrů.  

Další knihovnickou lekci budou mít páťáci na téma Pohádka trochu jiná aneb setkání s Malým princem.  

 

Pletení není umění 

Ve čtvrtek 21. října jsme se v knihovně sešli ke společnému tvoření s 5 dospělými a 5 dětmi. Všichni se chtěli naučit nebo si alespoň vyzkoušet pletení košíků z papírových ruliček. Paní knihovnice připravila materiál a odvážné pletařky se s chutí pustily do práce. Dílo šlo někomu lépe jinému hůře, ale vždycky se našly pomocné ruce. Po dvou hodinách, při nichž se nejen pracovalo, ale popíjel se i dobrý čaj nebo káva si každá účastnice domů odnesla svůj první košík, který využije třeba na podzimní dekoraci ve svém domově nebo k uložení drobných maličkostí. Pokud bude zájem ze strany veřejnosti, můžeme akci zopakovat v čase předvelikonočním.  

 

Strašidla v knihovně 

 

Strašidla už vycházejí, 

straší nás pak pod postelí. 

Máma stále ještě spí, 

běžíme jak zběsilí. 

 

Naše kočka utekla, 

protože se nás lekla.  

Teď běžíme po schodech, 

že nám sotva stačí dech.  

 

Mami, tati, už jsme tu! 

Do postele zalezu.  

Koledovat půjdeme, 

sladkosti přineseme.  

Příští rok se budem smát, 

už se nebudeme bát.  

 

Zda se v naší knihovně nacházejí nějaká strašidla, duchové, čarodějky či kouzelníci jsme chtěli se 14 odvážnými dětmi zjistit z pátku 22. října na sobotu 23. října. Děti dorazily plně vybaveny do knihovny v 16 hodin. Program byl velice pestrý. Nejprve jsme si ujasnili, že knihovna je těchto strašidelných bytostí plná, protože stůl se hned po zahájení začal plnit nejrůznějšími knížkami o čarodějkách, strašidlech a kouzelnících. Z knihy, Jak se bydlí se strašidly, jsme si pak přečetli motivační kousek. Dále jsme strašidla malovali, psali o nich verše a příběhy, tvořili jsme je z papíru a hledali jsme je při večerní procházce. Přijďte se na naše výtvory podívat do knihovny. Věnovali jsme se ale nejen strašidlům, ale také strachu jako takovému, který se může převtělit do pavouka, hada, tmy, osamocení nebo do nepatrného viru. Nechyběly samozřejmě ani zábavné hry na soustředění, pozornost, spolupráci, sebehodnocení, postřeh, které si s chutí s dětmi zahrály i vedoucí akce Jitka Buchlovská, Jana Černínová a Katka Ďuricová se svou dcerou Emmou.  

O naše žaludky se perfektně postarala paní Jaruška ze zámecké kuchyně s paní starostkou a také babička Alenka, která upekla výtečnou bábovku. Noční klid jsme nerušili a všechny děti i přes moře dojmů spaly nakonec dobře i ve spacáku. Zpětná vazba byla většinou pozitivní, takže už se můžeme těšit na jarní spaní v knihovně, tentokrát v Noci s Andersenem. 

 

A co se bude dít v knihovně v listopadu? Jak už jsem avizovala, připravuji další Čtení s …, tentokrát s panem doktorem. Bližší informace níže na plakátku. 

 

Místní knihovna zve všechny děti na akci nazvanou:

ČTENÍ S LÉKAŘEM 

Pohádku O hrochovi, který se bál očkování nám tentokrát v úterý 16. listopadu 2021 v 16:30 přečte pan MUDR. Jiří Sagan, který pracuje na klinice infekčního lékařství ve Fakultní nemocnici Ostrava.  

Kromě poslechu četby a dalších aktivit k textu se můžete panu doktorovi klást otázky spojené s prací lékaře.  

Každý účastník obdrží malý dárek. Roušky pro jistotu vezměte s sebou, budeme se řídit aktuální situací.  Maximální počet účastníků je 18, proto si raději zarezervujte místo na mailu knihovny knihovnabartosovice@seznam.cz nebo u knihovnice.                                                                                                                 

https://www.trhknih.cz/cover/large/j/4/6e67etw4j.jpg 

Už v listopadu začínám chystat knižní dárky pod knihovnický stromeček. Loni jsme věnovali také knížky sestřičkám a lékařům, letos vám nabízím možnost udělat radost čtenářkám a čtenářům naší knihovny. Pokud se chcete zapojit a mít radost z obdarování spousty dalších lidí, stačí zakoupit knížku a donést v průběhu listopadu do knihovny. V prosinci budou pak všechny knihy, i ty nově zakoupené knihovnou, naloženy pod knihovnickým stromečkem a od ledna už je budou moci číst spokojení čtenáři. Pokud byste váhali nad vhodností titulu, poraďte se s knihovnicí, ať je váš dárek trefou do černého. A v prosinci bude knihovna nadělovat i dětem. Na další lekci Čtení s… obdrží všichni zůčastnění předvánoční dárek.  

„V listopadu v době chladu vem do ruky správnou knížku, zachumlej se do pelíšku.“                                    

Jitka Buchlovská, knihovnice

 

 

Knihovna Bartošovice je nově umístěna v budově obchodu a služeb ve středu obce, číslo popisné 138, 1. patro.

Místní knihovna v Bartošovicích je na MK ČR zaregistrována v roce 2002 pod evidenčním číslem 4642/2002.

Tvoří ji tři části – oddělení pro děti, oddělení pro dospělé a studovna. Sloučením školní knihovny a obecní knihovny vznikl bohatý knižní fond pro děti a dospělé čtenáře, naučná literatura pro obě skupiny čtenářů a doplňuje ho také výměnný regionální knižní fond (RKF) Moravskoslezského kraje.

Nabídka služeb knihovny se pomalu začíná rozšiřovat a kromě běžných výpůjček z knižního fondu je možné také využívat dvě počítačové stanice s připojením na internet, kopírovací a skenovací služby, kartotéku textů přání, knihovničku pro studenty. Studovna slouží také jako prostor pro setkávání mezi spolky obce, přednášková a prezentační místnost.

Knihovna pořádá také různé akce a aktivity pro děti, knihovnické lekce pro MŠ a ZŠ a věříme, že se bude sortiment knihovnických služeb stále postupně rozšiřovat také podle požadavků čtenářů a občanů obce.

Adresa

Knihovna Bartošovice

742 54 Bartošovice 138

(budova obchodu a služeb, 1. patro)

Knihovnice

Mgr. Jitka Buchlovská

knihovnabartosovice@seznam.cz  

Provozní doba

pondělí 15:00 – 18:00

Foto knihovny

Vstup knihovna

Foto interiér

Foto interiér

Foto interiér

D:Fotky knihovna211012Čtení s hasičemIMG_20211012_162749.jpg

D:Fotky knihovna211022StrašidlaIMG_20211022_182922.jpg

 
D:Fotky knihovna211021PleteníIMG_20211021_164000.jpg

Obec

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Překlad (translations)

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Aktuální počasí

dnes, úterý 7. 12. 2021
mírné sněžení -1 °C -5 °C
středa 8. 12. oblačno 0/-6 °C
čtvrtek 9. 12. sněžení 0/-2 °C

Odkazy

Greenways

Czechpoint

Místní akční skupina, o.s.

Moravské Kravařsko

Technotrasa

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - NEVŠEDNÍ ZÁŽITKY

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Policie ČR

Nabíky práce

Pohádkové Poodří

Rozpočet

Rozpočet

Aktuální stavy toků

7.12.2021 15:00

Aktuální výška:

88 cm

7.12.2021 15:00

Aktuální výška:

18 cm

7.12.2021 15:00

Aktuální výška:

82 cm

7.12.2021 15:00

Aktuální výška:

58 cm

7.12.2021 15:00

Aktuální výška:

46 cm

7.12.2021 15:00

Aktuální výška:

44 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
KS Bartošovicenormální
KS Petřvaldnormální
LG Nový Jičínnormální
LG Sedlnicenormální
KS Vlčovicenormální
KS Bravanticenormální

Obec Bartošovice

Obecní úřad
Bartošovice

Bartošovice 135

742 54 Bartošovice

Tel.: +420 556 729 185

E-mail:
obec@bartosovice.cz

Provozní doba OÚ

Pondělí
7,00-11,30 a 12,00-18,00
úřední den

Úterý
7,00-11,30 a 12,00-15,00

Středa
7,00-11,30 a 12,00-17,00

Čtvrtek
7,00-11,30 a 12,00-15,00

Pátek
7,00-12,00

Mobilní aplikace

appGoogle playapp

Rychlé odkazy