Navigace

Obsah

Vítejte stránkách obce Bartošovice.

 

Publicita k projektu Doplnění systému odděleného sběru odpadu v obci Bartošovice

Kotejnery

 

chodník

 

Projekt "Chodníkové těleso Hukovice" vyřešil problém chybějící komunikace pro pěší podél komunikace III/46428 v obci Bartošovice, části obce Hukovice.

Cílem projektu bylo vybudování nového chodníkového tělesa v délce 1 128,7 metrů včetně realizace tří autobusových zálivů a dvou přechodů pro chodce včetně nasvětlení.

Realizací projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti pěších a bezbariérovému řešení pěší komunikace podél silnice, čímž se výrazně sníželo riziko střetu motorového vozidla s chodci.

Celkové náklady na vybudování chodníkového tělesa činily 6 419 373,97 Kč, z čehož způsobilé výdaje pro projekt činily 5 753 572,10 Kč.

Projekt byl podpořen z programu Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa Komunitně vedený místní rozvoj. Výše dotace činila 95% ze způsobilých výdajů, tj. 5 465 893,49 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

10. 7. - 5. 9. 2020

FAJNE LÉTO

Akce v regionuZobrazit více

1. 7. 2020

očkování psů proti vzteklině

Hlášení rozhlasuZobrazit více

1. - 17. 7. 2020

Mimořádné opatření č.11/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem, v Ostravě

Úřední deskaZobrazit více

1. - 20. 7. 2020

Vyhlášení aukce na koupi nemovité věci prostřednictvím Elektronického aukčního systému

Úřední deskaZobrazit více

22. 6. - 8. 7. 2020

Obecně závazná vyhláška obce Bartošovice č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Úřední deskaZobrazit více

15. 6. - 3. 8. 2020

Oznámení o zahájení řízení o změně č. 7 Územního plánu Studénka zkráceným postupem, oznámení o konání veřejného projednávání o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 7 Územního plánu Studénka, výzva k uplatnění stanovisek, ....

Úřední deskaZobrazit více

12. 5. 2020

SmVaK Ostrava informuje

Aktuality a informaceZobrazit více

27. 4. 2020

Knihovna opět otevřena

Aktuality a informaceZobrazit více

23. 3. 2020 - 23. 3. 2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Bartošovice č. 3-2020

Úřední deskaZobrazit více

13. 1. 2020 - 30. 6. 2021

Oznámení o zveřejnění všech schválených dokumentů týkajících se hospodaření obce Bartošovice

Úřední deskaZobrazit více