Navigace

Obsah

Vítejte stránkách obce Bartošovice.

 

Publicita k projektu Doplnění systému odděleného sběru odpadu v obci Bartošovice

Kotejnery

 

chodník

 

Projekt "Chodníkové těleso Hukovice" vyřešil problém chybějící komunikace pro pěší podél komunikace III/46428 v obci Bartošovice, části obce Hukovice.

Cílem projektu bylo vybudování nového chodníkového tělesa v délce 1 128,7 metrů včetně realizace tří autobusových zálivů a dvou přechodů pro chodce včetně nasvětlení.

Realizací projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti pěších a bezbariérovému řešení pěší komunikace podél silnice, čímž se výrazně sníželo riziko střetu motorového vozidla s chodci.

Celkové náklady na vybudování chodníkového tělesa činily 6 419 373,97 Kč, z čehož způsobilé výdaje pro projekt činily 5 753 572,10 Kč.

Projekt byl podpořen z programu Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa Komunitně vedený místní rozvoj. Výše dotace činila 95% ze způsobilých výdajů, tj. 5 465 893,49 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

10. 12. 2019

VÁNOČNÍ KONCERT HONZA MLČOCH - POCTA KARLU GOTTOVI

Akce v regionuZobrazit více

5. 12. 2019

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 7-2019

Úřední deskaZobrazit více

2. - 18. 12. 2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Bartošovice na léta 2020 - 2024

Úřední deskaZobrazit více

2. - 18. 12. 2019

Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2020

Úřední deskaZobrazit více

27. 11. - 23. 12. 2019

ADVENTNÍ ČAS NASTÁVÁ ANEB SEJDĚMĚ SE VE ŠKOLE

Akce v BartošovicíchZobrazit více

27. 11. 2019 - 31. 12. 2021

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí (půjček) na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech

Úřední deskaZobrazit více

11. 11. - 18. 12. 2019

Oznámení o prodeji pozemku

Úřední deskaZobrazit více

11. 11. 2019 - 11. 11. 2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 3-2019

Úřední deskaZobrazit více

4. 11. 2019

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 6-2019

Úřední deskaZobrazit více

25. 9. 2019

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 5-2019

Úřední deskaZobrazit více