Navigace

Obsah

Školní výlety za přírodou do Poodří

Výhody výletů do Poodří

Jaké výhody má v sobě výlet naplánovaný právě do Regionu Poodří? je vhodný pro všechny věkové kategorie, školní výlety, rodiny s dětmi, skupiny i jednotlivce nemusíte téměř nic zajišťovat, vše je připraveno a má co nabídnout můžete si vybrat program podle svého zaměření, poskytneme Vám veškeré propagační materiály dostupné na našich informačních centrech, zejména mapy je kladen zvýšený důraz na bezpečí výletníků finančně nenáročný

O regionu Poodří

Region Poodří je vymezen rozlohou území devatenácti venkovských obcí zájmového území řeky Odry a blízkého okolí, které se sdružily s cílem tento region zvelebit a zajistit rozvoj s upřednostněním jeho přírodního a kulturního dědictví. Charakter regionu určuje jeho poloha v Moravské bráně, otevřené k severovýchodu nivou řeky Odry, která tvoří přirozenou osu regionu. Více než čtvrtinu území regionu zaujímá chráněná krajinná oblast Poodří, která je mokřadem evropského významu. Východně a západně region sousedí s dvěma přírodními parky – Podbeskydím a Oderskými vrchy.

Místně region náleží k oblasti Novojičínska, které je nazýváno kulturní pokladnicí Severní Moravy, historicky pak k regionu Moravského Kravařska, oblasti se zajímavou a svébytnou tradicí.

Charakteristickým a krajinářsky významným prvkem Poodří jsou rybníky, o nichž jsou dochovány zmínky již z 15. století. Stávající počet 57 rybníků se nachází na ploše o výměře 694 hektarů. Rybníky jsou soustředěny do rybničních soustav v oblasti Jistebníku, Studénky a Bartošovic. Malebnost pooderské krajiny dotvářejí rozlehlé louky lemované hlavatými vrbami a prastarými duby, strouhy, tůně a jezera ve starých ramenech řeky Odry.

Region Poodří poskytuje ideální podmínky pro cykloturistiku, pohodovou pěší turistiku, je vyhledáván rybáři, ornitology a hlavně milovníky přírody. Je ideálním místem pro výlety školních tříd a rodin s dětmi.

 

Ubytování v regionu Poodří

Ubytování v Regionu Poodří není žádný problém, stačí si prohlédnout naše internetové stránky sekce Ubytování.

Stravování

Region Poodří nabízí možnost stravování v místních restauracích, hospůdkách, bistrech, školních jídelnách ale také v dobových statcích s ochutnávkou typické zdejší kuchyni. V katalogu záznamů si můžete vybrat, kam se občerstvit při okružní cestě Regionem Poodří. Stravování lze zajistit pro početnější skupinu (cca. od 15 lidí) v zámku v Bartošovicích. V zámecké školní jídelně, která zajišťuje stravování  také pro místní základní školu (lze domluvit polopenzi i plnou penzi).

 

Sport

Region Poodří je protkán zážitky, který nabízí mnoho možností sportovního vyžití. Lze využít zejména místních hřišť k zábavě či jiných sportovních a relaxačních areálů. Pokud jste již z Bartošovic viděli vše a zbude-li Vám volná chvíle na zábavu a sport, je možno využít místní fotbalové hřiště nebo venkovní sportovní areál a nebo tělocvičnu Základní školy Bartošovice.

Bistro Na Hřišti