Bartošovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

VV - oznámení o zahájení společného řízení
Vyvěšeno: 9. 11. 2022 Datum sejmutí: 28. 12. 2022
Opatření obecné povahy, kterým se mění OOP vydané MZ č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 ve znění OOP č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14.9.2021
Vyvěšeno: 3. 11. 2022 Datum sejmutí: 5. 12. 2022
VV - Opatření obecné povahy
Vyvěšeno: 15. 9. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Vyvěšeno: 28. 7. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
OOP Ministerstva zemědělství, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 29. odst.1, §31 odst.6, §32 odst.1 a §33 odst.1 až 3 lesního zákona
Vyvěšeno: 6. 4. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství ze dne 3.4.2019
Vyvěšeno: 9. 12. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Opatření obecné povahy - pravidla pro zalesňování lesních pozemků,
Vyvěšeno: 2. 9. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Opatření obecné povahy - opatření odchylné od ustanovení lesního zákona Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Opatření obecné povahy - opatření odchylné od ustanovení lesního zákona
Vyvěšeno: 4. 4. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Oznámení o zveřejnění všech schválených dokumentů týkajících se hospodaření obce Bartošovice v roce 2022
Vyvěšeno: 7. 1. 2022 Datum sejmutí: 30. 6. 2023
VŘ na obsazení pracovního místa "vedoucí pracovník technických služeb"
Vyvěšeno: 23. 11. 2022
Nabídka práce - pracovník technických služeb - zpracování tříděného odpadu a obsluha sběrného dvoru na Lapači
Vyvěšeno: 23. 11. 2022
Veřejnoprávní smlouva na jejímž základě budou vykonávat orgány města Nový Jičín pro orgány obce Bartošovice přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků
Vyvěšeno: 10. 3. 2022 Datum sejmutí: 11. 3. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bartošovice č.3/2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bartošovice č.3/2021
Vyvěšeno: 19. 11. 2021 Datum sejmutí: 20. 11. 2024
Pozvánka na jednání Valné hromady DSO Regionu Poodří
Vyvěšeno: 2. 12. 2022 Datum sejmutí: 19. 12. 2022
Návrh rozpočtu DSO Regionu Poodří
Vyvěšeno: 2. 12. 2022 Datum sejmutí: 19. 12. 2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Regionu Poodří na léta 2023 - 2026
Vyvěšeno: 2. 12. 2022 Datum sejmutí: 19. 12. 2022
Oznámení o zveřejnění všech schválených dokumentů týkajících se hospodaření dobrovolného svazku Regionu Poodří
Vyvěšeno: 5. 1. 2022 Datum sejmutí: 30. 6. 2023
Závěrečný účet DSO SOMPO 2016 za rok 2019
Vyvěšeno: 9. 7. 2020
Schválený rozpočet DSO SOMPO 2016 na rok 2020
Vyvěšeno: 7. 1. 2020
střednědobý výhled rozpočtu DSO SOMPO 2016 na léta 2021 - 2022
Vyvěšeno: 7. 1. 2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR
Vyvěšeno: 28. 11. 2022 Datum sejmutí: 28. 1. 2023
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volbu prezidenta ČR
Vyvěšeno: 14. 11. 2022 Datum sejmutí: 14. 12. 2022
Zásady zpracování osobních údajů
Vyvěšeno: 6. 5. 2021