Bartošovice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Rozhodnutí o schválení Kanalizačního řádu stokové sítě oddílné kanalizace obce Bartošovice
Vyvěšeno: 7. 1. 2021 Datum sejmutí: 25. 1. 2021
Vyvěšeno: 28. 7. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
OOP Ministerstva zemědělství, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 29. odst.1, §31 odst.6, §32 odst.1 a §33 odst.1 až 3 lesního zákona
Vyvěšeno: 6. 4. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství ze dne 3.4.2019
Vyvěšeno: 9. 12. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Opatření obecné povahy - pravidla pro zalesňování lesních pozemků,
Vyvěšeno: 2. 9. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Opatření obecné povahy - opatření odchylné od ustanovení lesního zákona Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Opatření obecné povahy - opatření odchylné od ustanovení lesního zákona
Vyvěšeno: 4. 4. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Oznámení o zveřejnění všech schválených dokumentů týkajících se hospodaření obce Bartošovice
Vyvěšeno: 7. 1. 2021 Datum sejmutí: 30. 6. 2022
Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2021
Vyvěšeno: 27. 11. 2020 Datum sejmutí: 1. 2. 2021
Oznámení o změně ceny stočného na r. 2021
Vyvěšeno: 27. 11. 2020 Datum sejmutí: 1. 2. 2021
Vyvěšeno: 11. 11. 2019 Datum sejmutí: 11. 11. 2022
Vyvěšeno: 7. 10. 2019 Datum sejmutí: 7. 10. 2022
Vyvěšeno: 22. 3. 2019 Datum sejmutí: 22. 3. 2022
Veřejnoprávní smlouva na jejímž základě budou vykonávat orgány města Nový Jičín pro orgány obce Bartošovice přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků
Vyvěšeno: 28. 2. 2018
Oznámení o zveřejnění všech schválených dokumentů týkajících se hospodaření DSO Regionu Poodří
Vyvěšeno: 6. 1. 2021 Datum sejmutí: 30. 6. 2022
Závěrečný účet DSO SOMPO 2016 za rok 2019
Vyvěšeno: 9. 7. 2020
Schválený rozpočet DSO SOMPO 2016 na rok 2020
Vyvěšeno: 7. 1. 2020
střednědobý výhled rozpočtu DSO SOMPO 2016 na léta 2021 - 2022
Vyvěšeno: 7. 1. 2020
Komplexní pozemkové úpravy Bartošovice - oznámení o ustanovení opatrovníka
Vyvěšeno: 15. 4. 2015
Komplexní pozemkové úpravy Bartošovice - oznámení o ustanovení opatrovníka
Vyvěšeno: 15. 4. 2015
Komplexní pozemkové úpravy Bartošovice - oznámení o ustanovení opatrovníka
Vyvěšeno: 15. 4. 2015
Vyhlášení aukce na koupi nemovité věci prostřednictvím Elektronického aukčního systému
Vyvěšeno: 4. 1. 2021 Datum sejmutí: 28. 1. 2021
Zásady zpracování osobních údajů Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Zásady zpracování osobních údajů
Vyvěšeno: 25. 5. 2018
Nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č. 30/2020
Vyvěšeno: 2. 12. 2020