Bartošovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno: 24. 3. 2023 Datum sejmutí: 3. 4. 2023
VV - oznámení o možnosti vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí - ve věci vydání společného povolení na stavbu "6114 MORAVIA - VTL Plynovod, ÚSEK TU
175 Hynčice - RU 013 Libhošť"
Vyvěšeno: 13. 3. 2023 Datum sejmutí: 29. 3. 2023
Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Kunín - Šenov
Vyvěšeno: 10. 3. 2023 Datum sejmutí: 1. 5. 2023
Oznámení o možnosti převzít písemnost - "Rozhodnutí"
Vyvěšeno: 9. 3. 2023 Datum sejmutí: 27. 3. 2023
Oznámení o zveřejnění všech schválených dokumentů týkajících se hospodaření obce Bartošovice v roce 2023
Vyvěšeno: 5. 1. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Oznámení o zveřejnění všech schválených dokumentů týkajících se hospodaření obce Bartošovice v roce 2022
Vyvěšeno: 7. 1. 2022 Datum sejmutí: 30. 6. 2023
Veřejnoprávní smlouva na jejímž základě budou vykonávat orgány města Nový Jičín pro orgány obce Bartošovice přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků
Vyvěšeno: 10. 3. 2022 Datum sejmutí: 11. 3. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bartošovice č.3/2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bartošovice č.3/2021
Vyvěšeno: 19. 11. 2021 Datum sejmutí: 20. 11. 2024
Oznámení o zveřejnění všech schválených dokumentů týkajících se hospodaření dobrovolného svazku Regionu Poodří
Vyvěšeno: 5. 1. 2022 Datum sejmutí: 30. 6. 2023
Závěrečný účet DSO SOMPO 2016 za rok 2019
Vyvěšeno: 9. 7. 2020
Schválený rozpočet DSO SOMPO 2016 na rok 2020
Vyvěšeno: 7. 1. 2020
střednědobý výhled rozpočtu DSO SOMPO 2016 na léta 2021 - 2022
Vyvěšeno: 7. 1. 2020
Návrh rozpočtu MŠ Bartošovice na rok 2023
Vyvěšeno: 5. 12. 2022
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bartošovice na léta 2024 - 2026
Vyvěšeno: 5. 12. 2022
Návrh rozpočtu ZŠ Bartošovice na rok 2023
Vyvěšeno: 5. 12. 2022
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Bartošovice na léta 2024 - 2026
Vyvěšeno: 5. 12. 2022
Zásady zpracování osobních údajů
Vyvěšeno: 6. 5. 2021