Bartošovice - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Oznámení zahájení společného řízení : "Chodníkové těleso v obci Bartošovice - I. etapa"
Vyvěšeno: 16. 10. 2020 Datum sejmutí: 1. 11. 2020
Vyvěšeno: 28. 7. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
OOP Ministerstva zemědělství, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 29. odst.1, §31 odst.6, §32 odst.1 a §33 odst.1 až 3 lesního zákona
Vyvěšeno: 6. 4. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství ze dne 3.4.2019
Vyvěšeno: 9. 12. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Opatření obecné povahy - pravidla pro zalesňování lesních pozemků,
Vyvěšeno: 2. 9. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Opatření obecné povahy - opatření odchylné od ustanovení lesního zákona Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Opatření obecné povahy - opatření odchylné od ustanovení lesního zákona
Vyvěšeno: 4. 4. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizace ZABAGED v roce 2020
Vyvěšeno: 2. 10. 2020
Upozornění ČEZ DISTRIBUCE k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Vyvěšeno: 18. 9. 2020 Datum sejmutí: 15. 11. 2020
Vyvěšeno: 11. 11. 2019 Datum sejmutí: 11. 11. 2022
Vyvěšeno: 7. 10. 2019 Datum sejmutí: 7. 10. 2022
Vyvěšeno: 22. 3. 2019 Datum sejmutí: 22. 3. 2022
Veřejnoprávní smlouva na jejímž základě budou vykonávat orgány města Nový Jičín pro orgány obce Bartošovice přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků
Vyvěšeno: 28. 2. 2018
Závěrečný účet DSO SOMPO 2016 za rok 2019
Vyvěšeno: 9. 7. 2020
Schválený rozpočet DSO SOMPO 2016 na rok 2020
Vyvěšeno: 7. 1. 2020
střednědobý výhled rozpočtu DSO SOMPO 2016 na léta 2021 - 2022
Vyvěšeno: 7. 1. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu DSO SOMPO 2016 na roky 2019-2020
Vyvěšeno: 19. 12. 2017
Komplexní pozemkové úpravy Bartošovice - oznámení o ustanovení opatrovníka
Vyvěšeno: 15. 4. 2015
Komplexní pozemkové úpravy Bartošovice - oznámení o ustanovení opatrovníka
Vyvěšeno: 15. 4. 2015
Komplexní pozemkové úpravy Bartošovice - oznámení o ustanovení opatrovníka
Vyvěšeno: 15. 4. 2015
Zásady zpracování osobních údajů Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Zásady zpracování osobních údajů
Vyvěšeno: 25. 5. 2018
Mimořádné opatření č.29/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Vyvěšeno: 21. 10. 2020
Usnesení vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření
Vyvěšeno: 21. 10. 2020 Datum sejmutí: 4. 11. 2020
sbírka zákonů č. 166/2020 o přijetí krizových opatření
Vyvěšeno: 13. 10. 2020
Omezení rozsahu úředních hodin Obecního úřadu Bartošovice po dobu krizového opatření
Vyvěšeno: 12. 10. 2020 Datum sejmutí: 26. 10. 2020