Bartošovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Informace o konání 21. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice
Vyvěšeno: 21. 6. 2022 Datum sejmutí: 7. 7. 2022
VV - Opatření obecné povahy
Vyvěšeno: 15. 9. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Vyvěšeno: 28. 7. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
OOP Ministerstva zemědělství, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 29. odst.1, §31 odst.6, §32 odst.1 a §33 odst.1 až 3 lesního zákona
Vyvěšeno: 6. 4. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství ze dne 3.4.2019
Vyvěšeno: 9. 12. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Opatření obecné povahy - pravidla pro zalesňování lesních pozemků,
Vyvěšeno: 2. 9. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Opatření obecné povahy - opatření odchylné od ustanovení lesního zákona Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Opatření obecné povahy - opatření odchylné od ustanovení lesního zákona
Vyvěšeno: 4. 4. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Oznámení o pronájmu - část pozemku p. č. 342/1, ostatní plocha o výměře cca 400 m2 v obci Bartošovice, k.ú. Hukovice
Vyvěšeno: 21. 6. 2022 Datum sejmutí: 13. 7. 2022
Oznámení o pronájmu pozemků:-p. č. 29, trvalý travní porost o výměře 370 m2
- p. č. 30, zahrada o výměře 685 m2, vše v obci a k. ú. Bartošovice
Vyvěšeno: 21. 6. 2022 Datum sejmutí: 13. 7. 2022
Oznámení o záměru pronájmout:
-budovu č. p. 63 v místní části Hukovice, obci Bartošovice, nacházející se na parcele č. 258 v k. ú. Hukovice (Hospůdka v Hukovicích) včetně přilehlého pozemku p. č. 259 ostatní plocha o výměře 736 m2 v k. ú. Hukovice, na kterém se nachází dřevěná pergola.
Vyvěšeno: 21. 6. 2022 Datum sejmutí: 13. 7. 2022
Oznámení o záměru pronájmu
části budovy občanské vybavenosti č.p. 62 v Hukovicích
(v současné době prodejna potravin),
Vyvěšeno: 21. 6. 2022 Datum sejmutí: 13. 7. 2022
Oznámení o zveřejnění všech schválených dokumentů týkajících se hospodaření obce Bartošovice v roce 2022
Vyvěšeno: 7. 1. 2022 Datum sejmutí: 30. 6. 2023
Oznámení o zveřejnění všech schválených dokumentů týkajících se hospodaření obce Bartošovice
Vyvěšeno: 7. 1. 2021 Datum sejmutí: 30. 6. 2022
Oznámení o konání akce při které se nevymezuje doba nočního klidu
Vyvěšeno: 20. 6. 2022 Datum sejmutí: 25. 6. 2022
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
Vyvěšeno: 13. 6. 2022 Datum sejmutí: 14. 7. 2022
Veřejnoprávní smlouva na jejímž základě budou vykonávat orgány města Nový Jičín pro orgány obce Bartošovice přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků
Vyvěšeno: 10. 3. 2022 Datum sejmutí: 11. 3. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bartošovice č.3/2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bartošovice č.3/2021
Vyvěšeno: 19. 11. 2021 Datum sejmutí: 20. 11. 2024
Vyvěšeno: 11. 11. 2019 Datum sejmutí: 11. 11. 2022
Vyvěšeno: 7. 10. 2019 Datum sejmutí: 7. 10. 2022
Oznámení o bezúplatném převodu majetku Regionu Poodří
Vyvěšeno: 10. 6. 2022 Datum sejmutí: 28. 6. 2022
Návrh závěrečného účtu DSO Regionu Poodří za rok 2021
Vyvěšeno: 10. 6. 2022 Datum sejmutí: 28. 6. 2022
Pozvánka na jednání valné hromady Regionu Poodří
Vyvěšeno: 10. 6. 2022 Datum sejmutí: 28. 6. 2022
Oznámení o zveřejnění všech schválených dokumentů týkajících se hospodaření dobrovolného svazku Regionu Poodří
Vyvěšeno: 5. 1. 2022 Datum sejmutí: 30. 6. 2023
Oznámení o zveřejnění všech schválených dokumentů týkajících se hospodaření DSO Regionu Poodří
Vyvěšeno: 6. 1. 2021 Datum sejmutí: 30. 6. 2022
Závěrečný účet DSO SOMPO 2016 za rok 2019
Vyvěšeno: 9. 7. 2020
Schválený rozpočet DSO SOMPO 2016 na rok 2020
Vyvěšeno: 7. 1. 2020
střednědobý výhled rozpočtu DSO SOMPO 2016 na léta 2021 - 2022
Vyvěšeno: 7. 1. 2020
Zásady zpracování osobních údajů
Vyvěšeno: 6. 5. 2021
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Bartošovice pro volební období 2022-2026
Vyvěšeno: 13. 6. 2022 Datum sejmutí: 19. 7. 2022