Bartošovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Porovnání všech položek výpočtů cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023
Vyvěšeno: 22. 4. 2024 Datum sejmutí: 24. 5. 2024
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednávání návrhu Aktualizace č. 8a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Vyvěšeno: 17. 4. 2024 Datum sejmutí: 3. 5. 2024
VV - Finanční úřad Nový Jičín - zpřístupnění daně z nemovitých věcí na rok 2024
Vyvěšeno: 12. 4. 2024 Datum sejmutí: 28. 4. 2024
Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednávání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Bartošovice
Vyvěšeno: 27. 3. 2024 Datum sejmutí: 7. 5. 2024
OZNÁMENÍ O PRONÁJMU ČÁSTI POZEMKU
p. č. 527/6 o výměře cca 40 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
v obci Bartošovice a k.ú. Hukovice
Vyvěšeno: 22. 4. 2024 Datum sejmutí: 13. 5. 2024
Oznámení o zveřejnění všech schválených dokumentů týkajících se hospodaření obce Bartošovice v roce 2023
Vyvěšeno: 5. 1. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Obec Bílov - VŘ - ředitel/ka MŠ Bílov
Vyvěšeno: 16. 4. 2024 Datum sejmutí: 20. 5. 2024
Veřejnoprávní smlouva na jejímž základě budou vykonávat orgány města Nový Jičín pro orgány obce Bartošovice přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků
Vyvěšeno: 10. 3. 2022 Datum sejmutí: 11. 3. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bartošovice č.3/2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bartošovice č.3/2021
Vyvěšeno: 19. 11. 2021 Datum sejmutí: 20. 11. 2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Bartošovice na léta 2025 - 2026
Vyvěšeno: 12. 12. 2023
Návrh rozpočtu MŠ Bartošovice na rok 2024
Vyvěšeno: 12. 12. 2023
Návrh rozpočtu ZŠ Bartošovice na rok 2024
Vyvěšeno: 12. 12. 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Bartošovice na léta 2025 - 2026
Vyvěšeno: 12. 12. 2023
Návrh rozpočtu MŠ Bartošovice na rok 2023
Vyvěšeno: 5. 12. 2022
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bartošovice na léta 2024 - 2026
Vyvěšeno: 5. 12. 2022
Návrh rozpočtu ZŠ Bartošovice na rok 2023
Vyvěšeno: 5. 12. 2022
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Bartošovice na léta 2024 - 2026
Vyvěšeno: 5. 12. 2022
Informace o počtu a sídle okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu 2024
Vyvěšeno: 22. 4. 2024 Datum sejmutí: 8. 5. 2024
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Evropského parlamentu
Vyvěšeno: 8. 4. 2024 Datum sejmutí: 8. 5. 2024
Zásady zpracování osobních údajů
Vyvěšeno: 6. 5. 2021