Navigace

Obsah

Kaplička sv. Antonína Paduánského

Adresa


74254 Bartošovice

GPS: 49° 40′ 16.9″N  18° 3′ 6.3″E

zobrazit v mapě
Slohově čistá stavba z 2. pol. 18. století, umístěna proti budově zámku. Je chráněnou kulturní památkou.

Naproti zámku na parcele č. 393 je volně stojící klasicistní kaple.

O této kapli se zachovaly dva různé zápisy.

Jedna verze uvádí, že kaplička byla postavena v roce 1722 jako díkuzvdání farníků za to, že morová epidemie, která se rozšířila i v blízkém okolí, se vesnici vyhnula.

Druhá verze uvádí, že kapličku nechal postavit Jan Josef Podstatský z Prusínovic, kanovník, člen olomouké kapituly, za to, že na přímluvu svatého Felixe se uzdravil z těžké nemoci. 

 

Současní historikové popisují tuto kapličku tako: "Volně stojící klacisistní kaple navazující na oplocení u čp. 312. Objekt je vyzdvižen ze čtvercového půdorysu s půkruhovým závěrem. Prostor zaklenut jedním polem valené klenby se vztyčnými výsečemi a konchou se dvěma lunetami. Vstupní průčelí završeno štítem s křížkem. Vstupní prostor s půkruhovým záklenkem flankován lizénami, nesoucími průběžné zalamované kladí s profilovanou římsou. Vchod do kaple chráněn barokní kovanou mříží, světlíkový nástavec vyplněn jemně proplétanými rozvilinami s úponky. V bočních stěnách prolomena nízká, půlkruhem završená okna v šambránách, fasády členěny dvěma pilastry nesoucími zalamované kladí. V kapli osazena socha sv. Antonína Paduánského v životní velikosti. Slohově čistá stavba dobré úrovně pochází z konce 18. stolení."