Navigace

Obsah

Přírodní rezervace Bartošovický luh

Adresa


Bartošovice

GPS: 49° 40′ 19.493″N  18° 1′ 20.942″E

zobrazit v mapě
Přírodní rezervace Bartošovický luh Rezervace zahrnuje přirozeně meandrující tok Odry, ekosystém Horního Bartošovického rybníka s litorálními porosty a s přilehlými drobnými vodními plochami, mokřady a rákosinami, souvislý pás aluviálních luk se zvodnělými příkopami a se skupinami rozptýlené mimolesní zeleně, zalesněnou terasu s četnými prameništi a lesními mokřady a ovocný sad v terase s tradičními ovocnými odrůdami zdejšího regionu. Jednotlivé ekosystémy tvoří harmonicky a funkčně propojený krajinný celek se zachovalým režimem přirozených povrchových rozlivů Odry a se soustředěním zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Vyhlášeno: 2002

Výměra: 296,9088 ha

Katastrální území: Bartošovice, Hukovice, Hladké Životice a Pustějov