Navigace

Obsah

Přírodní rezervace Koryta

Adresa


Bartošovice

GPS: 49° 41′ 19.587″N  18° 3′ 32.273″E

zobrazit v mapě
Lesní porost v říční terase řeky Odry - lužní les svazu Alnion incanae s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin (hadilka obecná, kozlík celolistý, sněženka předjarní) a živočichů (střevlík).

Katastrální území: Bartošovice na Moravě

Rozloha: 12,93 ha , ochranné pásmo nevyhlášeno

Datum vyhlášení: 1.9.1998